Албания

Tirane

BUJAR HOXHAJ Rruga Tahir Dizdari N-1, Tirane , 1001, Albania, тел. +35 5692093523, email hoxhaj.bujar@gmail.com